Tämän blogin uusimmat kirjoitukset http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/blogi/blog Tue, 29 May 2018 12:17:41 +0300 fi Kirkon tasa-arvopalkinto ja post-feminismi http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256033-kirkon-tasa-arvopalkinto-ja-post-feminismi <p>Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa syrjitään, riistetään ja alistetaan avoimesti naisia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Tutkimusten mukaan kirkossa esiintyy työpaikkana poikkeuksellisen paljon seksuaalista häirintää.</p><p>Kaksi viikkoa sitten kirkolliskokous hylkäsi esityksen avioliittokäsityksen laajentamisesta, noin 60% oli aloitettava vastaan. Läpi mennäkseen esitys olisi tarvinnut &frac34; äänistä.</p><p>On siis hyvin todennäköistä, että tämä ei tule koskaan tapahtumaan, koska Suomen evankelisluterilainen kirkko.</p><p>Kamppailu naisten oikeudesta pappisvirkaankin kesti vuosikymenniä &ndash; eikä se vieläkään ole ohi kaikissa seurakunnissa. Eivät ainoastaan kirkonmiespiispat vaan enemmistö on haluton puuttumaan ongelmiin ja huonoon johtamiseen.</p><p>Jos näin ei olisi, asioille tehtäisiin jotain.</p><p>Kirkollinen media, ennen kaikkea kirkontiedotuskeskus ja Kotimaa-lehden toimitus ja Etelä-Suomen suurimpien seurakuntayhtymien lehdet yrittävät tehdä mustasta valkoista.</p><p>Ei heti tule mieleen toista organisaatiota, missä sen oman viestintä- tai tiedotusyksikön pääasiallinen tehtävä on peitellä sitä, mikä sen ylimmän päättävän elimen eli kirkolliskokouksen tahto on. Yleensä pyritään juuri päinvastaiseen.</p><p>Sitten keksitään jakaa kirkon tasa-arvopalkinto, jotta katse saataisiin kiinnitettyä muualle, ja kerrotaan siitä, kuinka vakavasti tasa-arvokysymykset kirkossa otettaisiin ja edistyksellisiä ollaan.</p><p>Mutta kun toimittaja menee haastattelemaan, ensimmäisen kirkon tasa-arvopalkinnon saaja Satu Saarinen paljastuukin, jos ei sovinistiksin, niin aidoksi post-feministiksi.</p><p>Yleisradion <a href="https://areena.yle.fi/1-4440896">Horisontti-ohjelma, jossa haastattelu on kuunneltavissa</a> Saarinen laukoi tiivistetysti kaikki post-feminismin liitetyt väitteet kieltäen kirkon rakenteellisen seksismin:</p><p>Naisten vähäinen määrä johtuu naisista itsestään, naiset kun eivät ymmärrä tai osaa olla johtavissa asemissa, heillä on väärä kuva siitä, mitä johtaminen on jne.</p><p>Se, miksi Oulun piispanvaaliin ei ilmoittautunut kuin yksi nainen ehdokkaaksi ja hänkään ei päässyt vaaleihin mukaan johtui kuulemma taasen siitä, että aloitti kannatuskorttien kerräämisen liian myöhäään: &quot;äänet oli jo annettu&quot;.</p><p>Toimittajan kysyessä tarkennusta Saarinen toteaa, että sukupuolellahan ei asian kanssa ollut merkitystä. No, ei siinä sitten mitään.</p><p>Post-feminismillä tarkoitetaan näkemystä, että sanotaan tasa-arvon olevan ok., mutta kiellettään organisaatioiden syrjivät rakenteet (esimerkiksi seksuaalisen häirinnän vaikutus urakehitykseen tai vaikkapa kirkon tapauksessa teologisten kiistojen vaikutus työelämän sukupuolittuneisiin käytäntöihin) ja todetaan kaiken olevan vain ja ainoastaan itsestä kiinni.</p><p>Kuvaavaa on, että Saarinen haastattelun alussa toteaa, että kirkkoa koskee samat tasa-arvoa koskevat lait kuin muitakin organisaatioita ja niitä &quot;noudatellaan&quot;, ei siis noudateta, vaan noudatellaan, mikä antaa ymmärtää, että vähän niin kuin jos huvittaa niin noudatetaan.</p><p>Tasa-arvopalkinnon myöntämistä Saariselle perusteltiin kuulemma sillä, että hän on tehnyt työtä tasa-arvon edistämiseksi kirkossa ja tutkinut tätä teemaa väitöskirjassaan.</p><p>Horisontti-ohjelman haastattelun perusteella ei voi muuta todeta kuin, että jos tämä on parasta tasa-arvotyötä, mitä Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on antaa, niin kyseinen organisaatio on syvemmällä suossa kuin vaikkapa keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista antoi ymmärtää.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa syrjitään, riistetään ja alistetaan avoimesti naisia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Tutkimusten mukaan kirkossa esiintyy työpaikkana poikkeuksellisen paljon seksuaalista häirintää.

Kaksi viikkoa sitten kirkolliskokous hylkäsi esityksen avioliittokäsityksen laajentamisesta, noin 60% oli aloitettava vastaan. Läpi mennäkseen esitys olisi tarvinnut ¾ äänistä.

On siis hyvin todennäköistä, että tämä ei tule koskaan tapahtumaan, koska Suomen evankelisluterilainen kirkko.

Kamppailu naisten oikeudesta pappisvirkaankin kesti vuosikymenniä – eikä se vieläkään ole ohi kaikissa seurakunnissa. Eivät ainoastaan kirkonmiespiispat vaan enemmistö on haluton puuttumaan ongelmiin ja huonoon johtamiseen.

Jos näin ei olisi, asioille tehtäisiin jotain.

Kirkollinen media, ennen kaikkea kirkontiedotuskeskus ja Kotimaa-lehden toimitus ja Etelä-Suomen suurimpien seurakuntayhtymien lehdet yrittävät tehdä mustasta valkoista.

Ei heti tule mieleen toista organisaatiota, missä sen oman viestintä- tai tiedotusyksikön pääasiallinen tehtävä on peitellä sitä, mikä sen ylimmän päättävän elimen eli kirkolliskokouksen tahto on. Yleensä pyritään juuri päinvastaiseen.

Sitten keksitään jakaa kirkon tasa-arvopalkinto, jotta katse saataisiin kiinnitettyä muualle, ja kerrotaan siitä, kuinka vakavasti tasa-arvokysymykset kirkossa otettaisiin ja edistyksellisiä ollaan.

Mutta kun toimittaja menee haastattelemaan, ensimmäisen kirkon tasa-arvopalkinnon saaja Satu Saarinen paljastuukin, jos ei sovinistiksin, niin aidoksi post-feministiksi.

Yleisradion Horisontti-ohjelma, jossa haastattelu on kuunneltavissa Saarinen laukoi tiivistetysti kaikki post-feminismin liitetyt väitteet kieltäen kirkon rakenteellisen seksismin:

Naisten vähäinen määrä johtuu naisista itsestään, naiset kun eivät ymmärrä tai osaa olla johtavissa asemissa, heillä on väärä kuva siitä, mitä johtaminen on jne.

Se, miksi Oulun piispanvaaliin ei ilmoittautunut kuin yksi nainen ehdokkaaksi ja hänkään ei päässyt vaaleihin mukaan johtui kuulemma taasen siitä, että aloitti kannatuskorttien kerräämisen liian myöhäään: "äänet oli jo annettu".

Toimittajan kysyessä tarkennusta Saarinen toteaa, että sukupuolellahan ei asian kanssa ollut merkitystä. No, ei siinä sitten mitään.

Post-feminismillä tarkoitetaan näkemystä, että sanotaan tasa-arvon olevan ok., mutta kiellettään organisaatioiden syrjivät rakenteet (esimerkiksi seksuaalisen häirinnän vaikutus urakehitykseen tai vaikkapa kirkon tapauksessa teologisten kiistojen vaikutus työelämän sukupuolittuneisiin käytäntöihin) ja todetaan kaiken olevan vain ja ainoastaan itsestä kiinni.

Kuvaavaa on, että Saarinen haastattelun alussa toteaa, että kirkkoa koskee samat tasa-arvoa koskevat lait kuin muitakin organisaatioita ja niitä "noudatellaan", ei siis noudateta, vaan noudatellaan, mikä antaa ymmärtää, että vähän niin kuin jos huvittaa niin noudatetaan.

Tasa-arvopalkinnon myöntämistä Saariselle perusteltiin kuulemma sillä, että hän on tehnyt työtä tasa-arvon edistämiseksi kirkossa ja tutkinut tätä teemaa väitöskirjassaan.

Horisontti-ohjelman haastattelun perusteella ei voi muuta todeta kuin, että jos tämä on parasta tasa-arvotyötä, mitä Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on antaa, niin kyseinen organisaatio on syvemmällä suossa kuin vaikkapa keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista antoi ymmärtää.

]]>
11 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256033-kirkon-tasa-arvopalkinto-ja-post-feminismi#comments Tue, 29 May 2018 09:17:41 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256033-kirkon-tasa-arvopalkinto-ja-post-feminismi
Uusmarxilaisuus onkin uusnietzscheläisyytä ja uushegeliläisyyttä? http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255711-uusmarxilaisuus-onkin-uusnietzschelaisyyta-ja-uushegelilaisyytta <p><strong>Teesi</strong>: keskustelu vähemmistöjen oikeuksista, identiteettipolitiikasta ja kulttuurisesta appropriaatiosta on uusmarxilaisuutta. Kun Neuvostoliitto romahti ja jo hieman ennen sitä eurooppalainen älymystö kiinnostui ranskalaisista poststrukturalistifilosofeista ja alkoi ajamaan omaa salaista agendaansa, mikä ilmenee vaikkapa sukupuolineutraalina avioliittolakina jne.</p><p>Yllä on kuvattu väite, johon ei voi olla törmäämättä, jos on viettänyt aikaa Hommafoorumia selaillen tai seurannut keskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista herätyskristillisissä piireissä.</p><p><strong>Antiteesi</strong>: muuten mielenkiintoinen ajatuskuvio, mutta käytännöllistä filosofiaa ja valtio-oppia lukeneet osaavat heti huomauttaa kaikenmaailman humanisteille, että Karl Marx ei kirjoittanut identiteettipolitiikasta ja poststrukturalistien suhde Marxiin on vähintäänkin problemaattinen.</p><p>Ajatus identiteettipolitiikasta tai vaikkapa sukupuolineutraalista avioliittolaista yhteiskunnallisesti merkittävänä kysymyksenä polveutuu enemmänkin porvarillisena filosofina tunnetun G. W. F. Hegelin myöhäisemmistä tulkinnoista (joihin taasen on vaikuttanut välillisesti ennen kaikkea Edmund Husserl ja natsipuolueenkin &ndash; tämä aina muistetaan &ndash;&nbsp;jäsenenä ollut Martin Heidegger).</p><p>Tässä&nbsp;tulkinnassa hegeliläisen politiikan keskiössä ovat identiteetti ja ennen kaikkea tunnistaminen ja tunnustaminen: historia loppuu siihen kun kaikki mahdolliset identiteettit on tunnistettu ja tunnustettu kaikista mahdollisista näkökulmista. Absoluuttinen henki &ndash; J. V. Snellmannin käsittein kansallishenki &ndash; tulee täydellisen tietoiseksi itsestään.&nbsp;</p><p>Avioliitosta pyhän porvarillisen perheen perusyksikkönä on tullut viimeaikaisessa keskustelussa hegeliläisittäin ilmaistuna tunnistamisen ja tunnustamisen instrumentti absoluuttiselle eli kansalliselle hengelle, viimeksi tätä asiaa käsiteltiin kirkollisekokouksessa.</p><p>Tällaisessa ajattelussa on hyvin vähän tilaa sen enempää uudelle kuin vanhalle Marxille.</p><p>Niin ikään merkittäviempien ranskalaisten poststrukturalistien ajatteluun Marxia ja Hegeliäkin enemmän on vaikuttanut kolmas saksalainen 1800-luvulla elänyt filosofi: Friedrich Nietzsche. Hänen kuuluisin teos lienee&nbsp;<em>Moraalin alkuperästä</em>.</p><p>Siinä Nietzsche mm. esittää, että siirtymä ruumiillisista ja kostoon perustuvista rangaistuksista vapausrangaistuksiin, jotka perustuvat ihmisen omantunnon &ndash; Sigmund Freud yhdisti tämän sittemmin yliminään&nbsp;&ndash;&nbsp;kolkuttamiseen hänen tehdessään väärin, on nuori keksintö.</p><p>Ranskalaisista viime vuosisadan filosofeista Michel Foucault kirjoitti tämän ajatuksen innoittaman teoksen&nbsp;<em>Tarkkailla ja rangaista</em>&nbsp;yhdistäen 1700-luvulla syntyneen ajan ja tilan kategorioihin säätelyyn perustuneen vankilalaitoksen modernin vallankäytön prototyypiksi.</p><p>Foucault&rsquo;n väite oli, että liberalismi perustuu kansalaisten normalisoinnille ja kurinpdiolle, mikä täydellistyy kansalaisten itsekontrollisssa tietyssä tilassa ja ajassa (esim. työpaikalla).</p><p>Valtion tai yrityksen ei tarvitse tuhlata resursseja kurinpitoon kun kansalaiset harjoittavat itsesensuuria. He tekevät itse itsensä kuuliaisiksi ja hyödyllisiksi kuin huomaamattaan.</p><p>Marxilta tunnetusti puuttui valtioteoria ja on yritelmiä Foucault&rsquo;n avulla ymmärtää marxilaisessa hengessä (sic) porvarillisen valtion toimintaa Nietzscheltä polveutuvilla ajatuksilla. Mutta nämä ovat jääneet enemmän tai vähemmän yritelmiksi, ja joka tapauksessa yllä kuvattu vallankäyttö on enemmänkin ymmärretty uusliberalistisena dystopiana kuin utopiana vasemmiston keskuudessa.</p><p><strong>Synteesi</strong>: voimme siis todeta, että yhteiskunnalliset ilmiöt, mitkä interwebin ihmeellisessä maailmassa yhdistetään haittakansallismielisten tai fundanemtalistien toimesta uusmarxilaisuuteen, ovatkin itse asiassa enemmän uushegeliläisyyttä tai uusnietzscheläisyyttä.</p><p>Mutta miksi tätä sitten ei kutsuta uushegeliäisyydeksi tai uusnietzscheläisyydeksi?</p><p>No, tietenkin siksi, että alussa kuvattu teesi syntyi Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa poliittisiin tarkoituksiin osana niin sanottua kulttuurisotaa ja sai saman vuosikymmenen lopulla laajempaa suosiota republikaanien oikeistosiiven keskuudessa. Ei olisi ollut yhtä raflaavaa ja toimivaa retoriikkaa kutsua vaikkapa tasa-arvoista avioliittokäsitystä uushegeliläisyydeksi tai keskustelun yliopistojen turvallisista tiloista juontuvan uusnietzscheläisyydestä.</p><p>Marxilla &ndash; uudellta tai vanhalla&nbsp;&ndash;&nbsp;on edelleen sen verran voimaa, että porvari nukkuu huonosti kuullessaan hänen nimensä, oli siihen syytä tai ei.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Teesi: keskustelu vähemmistöjen oikeuksista, identiteettipolitiikasta ja kulttuurisesta appropriaatiosta on uusmarxilaisuutta. Kun Neuvostoliitto romahti ja jo hieman ennen sitä eurooppalainen älymystö kiinnostui ranskalaisista poststrukturalistifilosofeista ja alkoi ajamaan omaa salaista agendaansa, mikä ilmenee vaikkapa sukupuolineutraalina avioliittolakina jne.

Yllä on kuvattu väite, johon ei voi olla törmäämättä, jos on viettänyt aikaa Hommafoorumia selaillen tai seurannut keskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista herätyskristillisissä piireissä.

Antiteesi: muuten mielenkiintoinen ajatuskuvio, mutta käytännöllistä filosofiaa ja valtio-oppia lukeneet osaavat heti huomauttaa kaikenmaailman humanisteille, että Karl Marx ei kirjoittanut identiteettipolitiikasta ja poststrukturalistien suhde Marxiin on vähintäänkin problemaattinen.

Ajatus identiteettipolitiikasta tai vaikkapa sukupuolineutraalista avioliittolaista yhteiskunnallisesti merkittävänä kysymyksenä polveutuu enemmänkin porvarillisena filosofina tunnetun G. W. F. Hegelin myöhäisemmistä tulkinnoista (joihin taasen on vaikuttanut välillisesti ennen kaikkea Edmund Husserl ja natsipuolueenkin – tämä aina muistetaan – jäsenenä ollut Martin Heidegger).

Tässä tulkinnassa hegeliläisen politiikan keskiössä ovat identiteetti ja ennen kaikkea tunnistaminen ja tunnustaminen: historia loppuu siihen kun kaikki mahdolliset identiteettit on tunnistettu ja tunnustettu kaikista mahdollisista näkökulmista. Absoluuttinen henki – J. V. Snellmannin käsittein kansallishenki – tulee täydellisen tietoiseksi itsestään. 

Avioliitosta pyhän porvarillisen perheen perusyksikkönä on tullut viimeaikaisessa keskustelussa hegeliläisittäin ilmaistuna tunnistamisen ja tunnustamisen instrumentti absoluuttiselle eli kansalliselle hengelle, viimeksi tätä asiaa käsiteltiin kirkollisekokouksessa.

Tällaisessa ajattelussa on hyvin vähän tilaa sen enempää uudelle kuin vanhalle Marxille.

Niin ikään merkittäviempien ranskalaisten poststrukturalistien ajatteluun Marxia ja Hegeliäkin enemmän on vaikuttanut kolmas saksalainen 1800-luvulla elänyt filosofi: Friedrich Nietzsche. Hänen kuuluisin teos lienee Moraalin alkuperästä.

Siinä Nietzsche mm. esittää, että siirtymä ruumiillisista ja kostoon perustuvista rangaistuksista vapausrangaistuksiin, jotka perustuvat ihmisen omantunnon – Sigmund Freud yhdisti tämän sittemmin yliminään – kolkuttamiseen hänen tehdessään väärin, on nuori keksintö.

Ranskalaisista viime vuosisadan filosofeista Michel Foucault kirjoitti tämän ajatuksen innoittaman teoksen Tarkkailla ja rangaista yhdistäen 1700-luvulla syntyneen ajan ja tilan kategorioihin säätelyyn perustuneen vankilalaitoksen modernin vallankäytön prototyypiksi.

Foucault’n väite oli, että liberalismi perustuu kansalaisten normalisoinnille ja kurinpdiolle, mikä täydellistyy kansalaisten itsekontrollisssa tietyssä tilassa ja ajassa (esim. työpaikalla).

Valtion tai yrityksen ei tarvitse tuhlata resursseja kurinpitoon kun kansalaiset harjoittavat itsesensuuria. He tekevät itse itsensä kuuliaisiksi ja hyödyllisiksi kuin huomaamattaan.

Marxilta tunnetusti puuttui valtioteoria ja on yritelmiä Foucault’n avulla ymmärtää marxilaisessa hengessä (sic) porvarillisen valtion toimintaa Nietzscheltä polveutuvilla ajatuksilla. Mutta nämä ovat jääneet enemmän tai vähemmän yritelmiksi, ja joka tapauksessa yllä kuvattu vallankäyttö on enemmänkin ymmärretty uusliberalistisena dystopiana kuin utopiana vasemmiston keskuudessa.

Synteesi: voimme siis todeta, että yhteiskunnalliset ilmiöt, mitkä interwebin ihmeellisessä maailmassa yhdistetään haittakansallismielisten tai fundanemtalistien toimesta uusmarxilaisuuteen, ovatkin itse asiassa enemmän uushegeliläisyyttä tai uusnietzscheläisyyttä.

Mutta miksi tätä sitten ei kutsuta uushegeliäisyydeksi tai uusnietzscheläisyydeksi?

No, tietenkin siksi, että alussa kuvattu teesi syntyi Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa poliittisiin tarkoituksiin osana niin sanottua kulttuurisotaa ja sai saman vuosikymmenen lopulla laajempaa suosiota republikaanien oikeistosiiven keskuudessa. Ei olisi ollut yhtä raflaavaa ja toimivaa retoriikkaa kutsua vaikkapa tasa-arvoista avioliittokäsitystä uushegeliläisyydeksi tai keskustelun yliopistojen turvallisista tiloista juontuvan uusnietzscheläisyydestä.

Marxilla – uudellta tai vanhalla – on edelleen sen verran voimaa, että porvari nukkuu huonosti kuullessaan hänen nimensä, oli siihen syytä tai ei.

]]>
5 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255711-uusmarxilaisuus-onkin-uusnietzschelaisyyta-ja-uushegelilaisyytta#comments Wed, 23 May 2018 09:02:39 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255711-uusmarxilaisuus-onkin-uusnietzschelaisyyta-ja-uushegelilaisyytta
Kohta nähdään ketkä ovat suomalaisten työläisten puolella http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255073-kohta-nahdaan-ketka-ovat-suomalaisten-tyolaisten-puolella <p>Huomenna torstaina rakennusteollisuuden edustajiksi kutsutut riistäjät ovat julistamassa sotiemme veteraanien perillisille työsulun, kieltäytyvät maksamasta palkkaa niille, jotka kuuluvat yhteen viimeiseen vapaseen eli ei-sosiaalidemokraattien hallussa olevaan ammattiliittoon, rakennusliittoon.</p><p>Sen sijaan rakennusliiton toimialaliitot ovat valmiita maksamaan palkkaa liittoon kuulumattomille työntekijöille kuten virolaisille tai puolalaisille komennusmiehille. Kyse on kamppailusta: kuka tekee rakennuksilla työt tulevina vuosikymmeninä ja minkälaisilla palkoilla.</p><p>Seuraavien päivien aikana nähdään ketä on suomalaisen työläisen puolella ja kuka ei.</p><p>Kuvaavaa on, että ne jotka eniten ovat pitäneet ääntä &rdquo;kansallismielisyydestään&rdquo; ovat nyt hiljaa.</p><p>Vai kuinka monta juttua olet täällä Uuden Suomen blogipalvelussa aiheesta lukenut, entä MV-lehdestä? Yksikään perussuomalainen ei ole kuluneiden viikkojen aikana aiheesta kirjoittanut.</p><p>Vaikka nyt alkavan työsulun lopputulos vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan, työmarkkinoihin ja siirtolaisuuteen, paljon enemmän kuin vaikkapa mikään Helsingin järjestämä paperittomien terveydenhuolto tai keskustelu turvapaikan haun kriteereistä.</p><p>Porvaripuolueiden hiljaisuus on ihan ymmärrettävää.</p><p>Myös sosiaalidemokraateille rakennusliitto on ollut kiusallinen, koska se oli ainoita liittoja, jotka puolustivat jäseniään eivätkä hyväksyneet sosiaalidemokraattisten hyvätuloisten ammattiyhdistyspomojen neuvottelemaa palkanalennusta eli niin sanottua kiky-sopimusta.</p><p>Ainoa puolue, jotka tälläkin kertaa on pitänyt suomalaisen työläisen puolesta ääntä on ollut vasemmistoliitto, vaikka rakennusliitto jo useampi vuosi sitten irtisanoutui puoluepolitiikasta.</p> Huomenna torstaina rakennusteollisuuden edustajiksi kutsutut riistäjät ovat julistamassa sotiemme veteraanien perillisille työsulun, kieltäytyvät maksamasta palkkaa niille, jotka kuuluvat yhteen viimeiseen vapaseen eli ei-sosiaalidemokraattien hallussa olevaan ammattiliittoon, rakennusliittoon.

Sen sijaan rakennusliiton toimialaliitot ovat valmiita maksamaan palkkaa liittoon kuulumattomille työntekijöille kuten virolaisille tai puolalaisille komennusmiehille. Kyse on kamppailusta: kuka tekee rakennuksilla työt tulevina vuosikymmeninä ja minkälaisilla palkoilla.

Seuraavien päivien aikana nähdään ketä on suomalaisen työläisen puolella ja kuka ei.

Kuvaavaa on, että ne jotka eniten ovat pitäneet ääntä ”kansallismielisyydestään” ovat nyt hiljaa.

Vai kuinka monta juttua olet täällä Uuden Suomen blogipalvelussa aiheesta lukenut, entä MV-lehdestä? Yksikään perussuomalainen ei ole kuluneiden viikkojen aikana aiheesta kirjoittanut.

Vaikka nyt alkavan työsulun lopputulos vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan, työmarkkinoihin ja siirtolaisuuteen, paljon enemmän kuin vaikkapa mikään Helsingin järjestämä paperittomien terveydenhuolto tai keskustelu turvapaikan haun kriteereistä.

Porvaripuolueiden hiljaisuus on ihan ymmärrettävää.

Myös sosiaalidemokraateille rakennusliitto on ollut kiusallinen, koska se oli ainoita liittoja, jotka puolustivat jäseniään eivätkä hyväksyneet sosiaalidemokraattisten hyvätuloisten ammattiyhdistyspomojen neuvottelemaa palkanalennusta eli niin sanottua kiky-sopimusta.

Ainoa puolue, jotka tälläkin kertaa on pitänyt suomalaisen työläisen puolesta ääntä on ollut vasemmistoliitto, vaikka rakennusliitto jo useampi vuosi sitten irtisanoutui puoluepolitiikasta.

]]>
7 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255073-kohta-nahdaan-ketka-ovat-suomalaisten-tyolaisten-puolella#comments Kotimaa Rakennusala Rakennusliitto Työsulku Wed, 09 May 2018 10:17:58 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255073-kohta-nahdaan-ketka-ovat-suomalaisten-tyolaisten-puolella
Sosiaalidemokraatit turkulaistavat Tampereen kunnallispolitiikan http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253981-sosiaalidemokraatit-turkulaistavat-tampereen-kunnallispolitiikan <p>Oli aika, jolloin kokoomuslaisen Anna-Kaisa Ikosen johtama pormestarikoalition onnistui, ei ainoastaan kehittämään kaupunkia, vaan uudistamaan Tampereen kunnallispolitiikkaa.</p><p>Pormestarikoalitiossa keskusteltiin avoimesti, eri mieltä sai olla, mutta asiat etenivät.</p><p>Ne, jotka eivät olleet asioiden etenemisestä yhtä innoissaan, muodostivat Tampereen kaupunginvaltuustoon opposition, mikä on demokratian ennakkoehto.</p><p>Sitten kaikki muuttui vuoden 2017 kunnallisvaalien jälkeen: sosiaalidemokraatit nousivat Pohjois-Hämeen pääkaupungin äänestetyimmäksi puolueeksi.</p><p>Kaupungin pormestariksi valittiin <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9746921">ikäloppu eteläpohjalainen sosiaalidemokraattinen ammattiyhdistysaktiivi </a>&ndash; jälki on ollut sen mukaista.</p><p>Kaupungin kehitys on pysähtynyt, kaikki valtuustoryhmät kutsuttiin mukaan pormestarikoalitioon, mutta tosiasiallnen päätösvalta rajattiin vain pienelle piirille, muutamalle henkilölle.</p><p>Tuohon piiriin kuuluu Lauri Lylyn lisäksi lähinnä <a href="http://jaakiekkomuseo.vapriikki.fi/leijonat/kummola.htm">toinen jalka haudassa kävelevä kokoomuksen Kalervo Kummola</a> sekä sosiaalidemokraattien <a href="https://www.aamulehti.fi/uutiset/aamulehti-selvitti-korkea-tamperelaisvaikuttaja-sai-arkkitehtitoimistolta-etuuden-yhtiolla-ja-poliitikolla-kytkos-miljoonien-eurojen-rakennushankkeisiin-200483011/">korruptoitunut ryhmäjohtaja Atanas Aleksovsk</a>i.</p><p>Kuulemma jopa apulaispormestarit on syrjäytetty vallankäytön ytimestä &ndash; ainakin jos olet nainen.</p><p>Tamperelainen politiikka on turkulaistunut; on kuin olisi palattu 1970-luvun aseveliakselin aikaan, jolloin kaikki kaunis ja arvokas tuhottiin ja hävitettiin.</p><p>Toivottavasti Tampereen vapaat kansalaiset ottavat opiksi ja valitsivat viimeisen kerran sosiaalidemokraatin pormestarikseen (paitsi <a href="https://www.aamulehti.fi/uutiset/tampereella-viriaa-kansanliike-pinkin-ratikan-eli-possujunan-puolesta-sanna-marin-ryhtyi-toimiin-aion-tosissani-saada-pinkin-varivaihtoehdoksi-200849533/">Sanna Marinia saa äänestää</a>).</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oli aika, jolloin kokoomuslaisen Anna-Kaisa Ikosen johtama pormestarikoalition onnistui, ei ainoastaan kehittämään kaupunkia, vaan uudistamaan Tampereen kunnallispolitiikkaa.

Pormestarikoalitiossa keskusteltiin avoimesti, eri mieltä sai olla, mutta asiat etenivät.

Ne, jotka eivät olleet asioiden etenemisestä yhtä innoissaan, muodostivat Tampereen kaupunginvaltuustoon opposition, mikä on demokratian ennakkoehto.

Sitten kaikki muuttui vuoden 2017 kunnallisvaalien jälkeen: sosiaalidemokraatit nousivat Pohjois-Hämeen pääkaupungin äänestetyimmäksi puolueeksi.

Kaupungin pormestariksi valittiin ikäloppu eteläpohjalainen sosiaalidemokraattinen ammattiyhdistysaktiivi – jälki on ollut sen mukaista.

Kaupungin kehitys on pysähtynyt, kaikki valtuustoryhmät kutsuttiin mukaan pormestarikoalitioon, mutta tosiasiallnen päätösvalta rajattiin vain pienelle piirille, muutamalle henkilölle.

Tuohon piiriin kuuluu Lauri Lylyn lisäksi lähinnä toinen jalka haudassa kävelevä kokoomuksen Kalervo Kummola sekä sosiaalidemokraattien korruptoitunut ryhmäjohtaja Atanas Aleksovski.

Kuulemma jopa apulaispormestarit on syrjäytetty vallankäytön ytimestä – ainakin jos olet nainen.

Tamperelainen politiikka on turkulaistunut; on kuin olisi palattu 1970-luvun aseveliakselin aikaan, jolloin kaikki kaunis ja arvokas tuhottiin ja hävitettiin.

Toivottavasti Tampereen vapaat kansalaiset ottavat opiksi ja valitsivat viimeisen kerran sosiaalidemokraatin pormestarikseen (paitsi Sanna Marinia saa äänestää).

]]>
3 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253981-sosiaalidemokraatit-turkulaistavat-tampereen-kunnallispolitiikan#comments Wed, 18 Apr 2018 06:50:35 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253981-sosiaalidemokraatit-turkulaistavat-tampereen-kunnallispolitiikan
Aluepolitiikka poikien heikentyneiden pisa-tulosten syynä? http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253765-aluepolitiikka-poikien-heikentyneiden-pisa-tulosten-syyna <p>Olin eilen torstaina opetus- ja kulttuuriministeriössä kuuntelemassa esitelmää suomalaisten koululaisten pisa-tuloksista <a href="http://tane.fi/sukupuoli-talous-ja-valta-jaosto">tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jaoston</a> asiantuntijajäsenenä. Mitään radikaalia uutta esitelmässä ei ollut allekirjoittaneelle, joka julkisen keskustelun lisäksi on seurannut asiantuntijapuheenvuoroja pisa-tuloksista &ndash; paitsi yksi näkökulma.</p> <p>Tilannekuva on siis se, että vuodesta 2006 suomalaisten poikien pisa-tulokset ovat heikentyneet. Eivät niin paljon kuin julkisesta keskustelusta voisi kuvitella &ndash; erot kärkimaiden, joihin Suomi siis yhä kuuluu, kesken ovat vähäisiä &ndash;, mutta huolestuttavaa on nyt jo 10 vuotta jatkunut suuntaus.</p> <p>Sen sijaan tytöillä ei vastaavaa pudotusta ole tapahtunut.</p> <p>Tutkijoilla ja asiaa pohtineilla virkamiehillä ei ole yksinkertaista selitysmallia siitä, mistä tämä poikien oppimistulosten keskimääräinen laskusuunta johtuu.</p> <p>Keskimääräinen siksi, että kaikkia poikia tämä laskusuunta ei näytä koskevan, vaikka sekä parhaimpia tuloksia saaneiden määrä laskee ja heikoimpia tuloksia saavien määrä nousee.</p> <p>Yksi osatekijä tilastojen mukaan näyttäisi olevan sosiaaliekonomiset tekijät. Aikaisemmin niillä ei ollut samanlaista merkitystä.</p> <p>Tilannetta voisi tilastoihin viittaamalla kuvata siten, että vielä vajaa sukupolvi sitten poika seurasi perheen koulutetumpaa urapolullaan, nyt heikommin koulutettua. Esimerkiksi jos yhdellä vanhemmista on korkeakoulutettu ja toisella ammatillinen tutkinto, niin nyt yhä useammasta tällaisten vanhempien pojasta tulee toisen asteen tutkinnon suorittanut.</p> <p>Onko tämä yhteiskunnan vika vai onko yksilöllä motivaatio-ongelma. Tämän kysymyksen jätän avoimeksi ja se riippuu siitä mistä roikkuu, miten asia käsitteellistetään.</p> <p>Mutta sosiaaliekonomisia tekijöitäkin merkittävämpi &ndash; ja tämä on se uusi näkökulma, mihin en ole törmännyt julkisessa keskustelussa &ndash; on alueellinen tekijä.</p> <p>Oppimistulokset ovat alkaneet eriytymään asumispaikan perusteella: Helsingissä ja suuremmilla paikkakunnilla oppimistulokset eivät ole tippuneet samaan tahtiin kuin maaseutupaikkakunnilla.</p> <p>Ehkä tällä on yhteys edelliseen kohtaan?</p> <p>Muuttotappioalueilla pojilla ei ole motivaatiota opiskella ja nousta vaikkapa työväenluokasta keskiluokkaan &ndash; tai oikeammin heidät sosiaalistetaan työävenluokkaan.</p> <p>Seuratessani torstaina keskustelua mieleeni tuli heti Birgminhamin yliopiston kulttuurintutkimuksen tutkimuskeskusta &ndash; siis sen, mikä Margaret Thatcherin hallinto sitten lakkautti, koska se ei sopinut hänen ideologiaansa &ndash; edustaneen <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Paul_Willis">Paul Willisin</a> klassikkoteos <em>Koulun penkiltä palkkatyöhön</em>.</p> <p>Anekdootinomaisesti eräs keskusteluun osallistunut esitti, että hän on nähnyt kuinka haja-asutusalueella poikia, jos ei nyt painosteta, niin ainakin vihjataan valitsemaan ammattikoulu, jotta paikkakunnan ainoa oma toisen asteen oppilaitos saisi oppilaita tarpeeksi.</p> <p>Itsekin olen tullut jo aikaisemmin samaan johtopäätökseen: valtion tuet oppilaitoksille pakottaa koulujen rehtori (jotka mahdollisesti ovat vieläpä kunnallispolitiikassa mukana), katsomaan läpi sormien ammattikoulujen oppilaiden tekemistä tai oikeamminkin tekemättä jättämisiä (ja mahdollisesti toisten häiritsemistä, mikä vaikuttaa koko luokan oppimistuloksiin), jotta he pysyisivät kirjoilla koulussa. Koulu kun saa rahoitusta mm. oppilasmäärän perusteella.</p> <p>Joka tapauksessa, jos oppilaspulasta kärsivään ammattikouluun pääsee käytännössä minkälaisella peruskoulun päästötodistuksella tahansa, eikä unelmoi lukiosta tai korkeakoulututkinnosta (toisin kuin enemmistö tytöistä näyttää tekevän), niin se ei takuulla motivoi peruskoulussa ja pisa-tulokset jäävät näiden oppilaiden kohdalla heikoiksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olin eilen torstaina opetus- ja kulttuuriministeriössä kuuntelemassa esitelmää suomalaisten koululaisten pisa-tuloksista tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jaoston asiantuntijajäsenenä. Mitään radikaalia uutta esitelmässä ei ollut allekirjoittaneelle, joka julkisen keskustelun lisäksi on seurannut asiantuntijapuheenvuoroja pisa-tuloksista – paitsi yksi näkökulma.

Tilannekuva on siis se, että vuodesta 2006 suomalaisten poikien pisa-tulokset ovat heikentyneet. Eivät niin paljon kuin julkisesta keskustelusta voisi kuvitella – erot kärkimaiden, joihin Suomi siis yhä kuuluu, kesken ovat vähäisiä –, mutta huolestuttavaa on nyt jo 10 vuotta jatkunut suuntaus.

Sen sijaan tytöillä ei vastaavaa pudotusta ole tapahtunut.

Tutkijoilla ja asiaa pohtineilla virkamiehillä ei ole yksinkertaista selitysmallia siitä, mistä tämä poikien oppimistulosten keskimääräinen laskusuunta johtuu.

Keskimääräinen siksi, että kaikkia poikia tämä laskusuunta ei näytä koskevan, vaikka sekä parhaimpia tuloksia saaneiden määrä laskee ja heikoimpia tuloksia saavien määrä nousee.

Yksi osatekijä tilastojen mukaan näyttäisi olevan sosiaaliekonomiset tekijät. Aikaisemmin niillä ei ollut samanlaista merkitystä.

Tilannetta voisi tilastoihin viittaamalla kuvata siten, että vielä vajaa sukupolvi sitten poika seurasi perheen koulutetumpaa urapolullaan, nyt heikommin koulutettua. Esimerkiksi jos yhdellä vanhemmista on korkeakoulutettu ja toisella ammatillinen tutkinto, niin nyt yhä useammasta tällaisten vanhempien pojasta tulee toisen asteen tutkinnon suorittanut.

Onko tämä yhteiskunnan vika vai onko yksilöllä motivaatio-ongelma. Tämän kysymyksen jätän avoimeksi ja se riippuu siitä mistä roikkuu, miten asia käsitteellistetään.

Mutta sosiaaliekonomisia tekijöitäkin merkittävämpi – ja tämä on se uusi näkökulma, mihin en ole törmännyt julkisessa keskustelussa – on alueellinen tekijä.

Oppimistulokset ovat alkaneet eriytymään asumispaikan perusteella: Helsingissä ja suuremmilla paikkakunnilla oppimistulokset eivät ole tippuneet samaan tahtiin kuin maaseutupaikkakunnilla.

Ehkä tällä on yhteys edelliseen kohtaan?

Muuttotappioalueilla pojilla ei ole motivaatiota opiskella ja nousta vaikkapa työväenluokasta keskiluokkaan – tai oikeammin heidät sosiaalistetaan työävenluokkaan.

Seuratessani torstaina keskustelua mieleeni tuli heti Birgminhamin yliopiston kulttuurintutkimuksen tutkimuskeskusta – siis sen, mikä Margaret Thatcherin hallinto sitten lakkautti, koska se ei sopinut hänen ideologiaansa – edustaneen Paul Willisin klassikkoteos Koulun penkiltä palkkatyöhön.

Anekdootinomaisesti eräs keskusteluun osallistunut esitti, että hän on nähnyt kuinka haja-asutusalueella poikia, jos ei nyt painosteta, niin ainakin vihjataan valitsemaan ammattikoulu, jotta paikkakunnan ainoa oma toisen asteen oppilaitos saisi oppilaita tarpeeksi.

Itsekin olen tullut jo aikaisemmin samaan johtopäätökseen: valtion tuet oppilaitoksille pakottaa koulujen rehtori (jotka mahdollisesti ovat vieläpä kunnallispolitiikassa mukana), katsomaan läpi sormien ammattikoulujen oppilaiden tekemistä tai oikeamminkin tekemättä jättämisiä (ja mahdollisesti toisten häiritsemistä, mikä vaikuttaa koko luokan oppimistuloksiin), jotta he pysyisivät kirjoilla koulussa. Koulu kun saa rahoitusta mm. oppilasmäärän perusteella.

Joka tapauksessa, jos oppilaspulasta kärsivään ammattikouluun pääsee käytännössä minkälaisella peruskoulun päästötodistuksella tahansa, eikä unelmoi lukiosta tai korkeakoulututkinnosta (toisin kuin enemmistö tytöistä näyttää tekevän), niin se ei takuulla motivoi peruskoulussa ja pisa-tulokset jäävät näiden oppilaiden kohdalla heikoiksi.

]]>
7 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253765-aluepolitiikka-poikien-heikentyneiden-pisa-tulosten-syyna#comments Fri, 13 Apr 2018 09:23:03 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253765-aluepolitiikka-poikien-heikentyneiden-pisa-tulosten-syyna
Tämäkö ratkaisi Ilja Janitskinin Suomeen luovuttamisen? http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252637-tamako-ratkaisi-ilja-janitskinin-suomeen-luovuttamisen <p>Tänään on kerrottu Andorran oikeusistuimen sallineen Ilja Janitskinin alias&nbsp;El presidenten&nbsp;luovuttamisen Suomeen polpon kuulusteltavaksi mahdollisista rikossyytteistä.</p><p>El presidente tuli tunnetuksi siitä, että hän sai 2000-luvun alussa yhden numeron aikaan Jussi &quot;vedän kokaa nokkaan&quot; Ahteen kanssa Absolute nimistä ilmaisjulkaisua.</p><p>Sittemmin El presidenten väitetään toimineen myös MV-lehden päätoimittajana, mihin myös mahdolliset rikossyytteet mm. tekijänoikeusrikkomuksista liittyvät.</p><p>Nyt onnistunut yritys saada El presidenten polpon kuulusteltavaksi Suomeen oli jo kolmas: ensimmäinen tapahtui lokakuussa, toinen joulukuussa.</p><p>Aikaisemmissa tapauksessa oikeus oli hylännyt Suomen sosialistisen valtion pyynnön luovuttaa Suomen viimeistä kansallismielistä sananvapauden puolustajaa telkien taakse.</p><p>Mikä nyt sitten on muuttunut, että George Soros sai tahtonsa läpi ja vapauden viimeinen linnake Suomessa tukahdutetaan?</p><p>Löytyykö vastaus<a href="https://static.ilcdn.fi/ulkomaat/ilja_ul.jpg">&nbsp;</a><a href="https://static.ilcdn.fi/ulkomaat/ilja_503_ul.jpg">tästä Tommi Parkkosen Iltalehdelle ottamasta kuvasta</a>?</p><p>Kyse on siis kuvassa El presidenten oikealla puolella olevasta papattajasta.</p><p>Viime vuoden jouluun asti kyseinen papattaja oli El presidenten ylimpiä tukijoita Suomessa ja kävi jopa pitämässä Andorrassa tiedotustilaisuuden paikalliselle medialla siitä, että El presidente on kohta Suomen tasavallan presidentti ja siksi häntä vainotaan.</p><p>Mutta sitten papattajalla ja El presidentellä menivät sukset ristiin.</p><p>Loppu on historiaa: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ris-HdjUsNI">Soros sai Andorrassa tahtonsa</a> läpi, El presidente luovutetaan polpon kidutettavaksi sekä Demlan tuomittavaksi, ja taas kansallismielisten juonet epäonnistuivat.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tänään on kerrottu Andorran oikeusistuimen sallineen Ilja Janitskinin alias El presidenten luovuttamisen Suomeen polpon kuulusteltavaksi mahdollisista rikossyytteistä.

El presidente tuli tunnetuksi siitä, että hän sai 2000-luvun alussa yhden numeron aikaan Jussi "vedän kokaa nokkaan" Ahteen kanssa Absolute nimistä ilmaisjulkaisua.

Sittemmin El presidenten väitetään toimineen myös MV-lehden päätoimittajana, mihin myös mahdolliset rikossyytteet mm. tekijänoikeusrikkomuksista liittyvät.

Nyt onnistunut yritys saada El presidenten polpon kuulusteltavaksi Suomeen oli jo kolmas: ensimmäinen tapahtui lokakuussa, toinen joulukuussa.

Aikaisemmissa tapauksessa oikeus oli hylännyt Suomen sosialistisen valtion pyynnön luovuttaa Suomen viimeistä kansallismielistä sananvapauden puolustajaa telkien taakse.

Mikä nyt sitten on muuttunut, että George Soros sai tahtonsa läpi ja vapauden viimeinen linnake Suomessa tukahdutetaan?

Löytyykö vastaus tästä Tommi Parkkosen Iltalehdelle ottamasta kuvasta?

Kyse on siis kuvassa El presidenten oikealla puolella olevasta papattajasta.

Viime vuoden jouluun asti kyseinen papattaja oli El presidenten ylimpiä tukijoita Suomessa ja kävi jopa pitämässä Andorrassa tiedotustilaisuuden paikalliselle medialla siitä, että El presidente on kohta Suomen tasavallan presidentti ja siksi häntä vainotaan.

Mutta sitten papattajalla ja El presidentellä menivät sukset ristiin.

Loppu on historiaa: Soros sai Andorrassa tahtonsa läpi, El presidente luovutetaan polpon kidutettavaksi sekä Demlan tuomittavaksi, ja taas kansallismielisten juonet epäonnistuivat.

]]>
43 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252637-tamako-ratkaisi-ilja-janitskinin-suomeen-luovuttamisen#comments Wed, 21 Mar 2018 09:44:56 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252637-tamako-ratkaisi-ilja-janitskinin-suomeen-luovuttamisen
Mustaa huumoria: onko oikein sanoa kansallismielisiä känniääliöiksi? http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252589-mustaa-huumoria-onko-oikein-sanoa-kansallismielisia-kanniaalioiksi <p>MTV3 esitti viime vuosikymmennen alkupuolella televisiosta retrohuumorisarjaa nimeltä Me stallarit. Se sijoittui 1970-luvulle, Mahlapurojen taistolaishenkiseen perheeseen.</p><p>Nyt viimeisen parin vuoden aikana Youtubesta on ollut seurattavana vähän samantyyppinen komediasarja: teemana on 2010-luvun kansallismielisyys.</p><p>Tai oikeastaan pitäisi puhua monikossa: alun perin Suomi Maidan -nimellä kulkenut sarja on sittemmin pirstoutunut lukemattomiksi spin off -sarjoiksi.</p><p>Näissä kaikissa seurataan Suomi Maidan -sarjasta tutuiksi tulleiden henkilöhahmojen edesottamuksia huumorin keinoin heidän kansallismielisissä kuplissaan.</p><p>On <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Y9FHw2nDQAw">Suomi Maidanin jääkäriveteraanien totuuskomissiota</a>, niin ikään Panu Huuhtasta esittäneellä hahmolla on nykyään kansallismielisiä mielenosoituksia seuraava&nbsp;<a href="https://youtu.be/oNupGmwdfAk?t=3m30s">nimikko-ohjelmansa</a>, Pertti &quot;Gandalf&quot; Nykänen on alkanut pyörittämään omaa <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qYdTrEg3-zo">kokkiohjelmaansa</a> jne.</p><p><a href="http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233223-ja-parhaan-viihdeohjelman-palkinnon-saa-suomi-maidan">Suomi Maidanista kirjoitinkin jo yli vuosi sitten ylistävän kritiikin</a>, vaikka kyseisen ohjelman teemana oli lähinnä pääosan esittäjän toimesta suomalaisten poliisien haukkuminen älykääpiöiksi ja saada kansallismieliset näyttämään naurettavilta (missä ohjelma todella onnistui).</p><p>Mutta sen jälkeen kun käsikirjoittajat päättivät lopettaa kesäkuussa <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gmS5EJ5UHwE">Rautatientorin leirin dramaattisesti pääosan esittäjän kopitukseen poliisien toimesta</a> (mikä oli toisinto edelliseltä helmikuulta), tuli sarjasta suorastaan tylsä.</p><p>Sarjan entiset fanit puhuivat halveksivasti bunkkeriskriimeistä.</p><p>Mitä nyt vuoden lopulla hilpeyttä toi pääosan esittäjän välirikko aikaisemmin niin ihailemansa <a href="https://www.youtube.com/watch?v=p7Xis5yva5U">MV-lehden päätoimittajaksi roolitetun &quot;suvakoituneen&quot; Ilja Janatskinin</a> kanssa.</p><p>Tähän kaikkeen verrattuna viime viikonloppu ja eilinen olivat myönteisiä poikkeuksia tai siis antoivat uutta uskoa tämän päivän kansallismielisiä käsittelevälle komedialle.</p><p>Tosin keinot lipsuivat käsikirjoittajilla mustan huumorin puolelle:</p><p>Jo viime <a href="https://youtu.be/GMejusmAE_o?t=1h21m1s">keskiviikkona jälleen tapahtunut pääosan esittäjän kopitus</a> nosti katsojalukuja, mutta sen lisäksi eilen sunnuntaina pääosan esittäjä laitettiin <a href="https://youtu.be/b9HGQUT6Lhs?t=45m11s">haukkumaan kansallismieliset kollegansa mielenterveyspotilaiksi ja känniääliöiksi</a>.</p><p>Tai tarkemmin hänelle oli käsikirjoitettu papatus, jossa hän sanoi, että mielenterveyspotilaat ja masentuneet, alkoholia tai huumeita käyttävät, eivät olet tervetulleita hänen järjestämiinsä mielenosoituksiin, koska tällaiset ihmiset ovat roskasakkia ja kansallismielisyyden syöpä.</p><p>Samassa monologissa pääosan esittäjä kertoo, ettei hän suostukaan maksamaan kenenkään sakkoja tai kuluja, vaikka niin antoi ymmärtää viime vuonna uskollisille sotureilleen Suomi Maidanilla, jos nämä joutuvat ongelmiin osoittaessaan mieltä &quot;maahantunkeutujia&quot; vastaan.</p><p>Tämä siitä huolimatta, että juuri sitä varten jotkut &quot;hyödylliset idiootit&quot; laitettiin sarjassa lahjoittamaan Suomi Maidanille tai siis pääosan esittäjän kassaan roponsa.</p><p>Päinvastoin, pääosan esittäjä kehotti nyt myös repimään sakkolaput, jotta oikeudenkäynneistä saataisiin vielä suuremmat kustannukset kansallismielisille.</p><p>Tosin käskirjoittajilla oli tapahtunut pieni kämmi: jo edellisenä päivänä eli lauantaina toiset kansallismieliset &ndash; siis ne, jotka olivat vielä viime keväänä pääosan esittäjän uskollisia alamaisia &ndash; <a href="https://youtu.be/7R5RFK-D3ss?t=6m59s">eivät päästäneet häntä enää mielenosoitukseensa</a>.</p><p>Kyseiset kohtaukset olivat siis ajallisesti väärin päin. Kansallismielisten haukkuminen mielenterveyspotilaiksi ja känniääliöiksi olisi pitänyt tietää porttikieltoa kansallismielisten mielenosoitukseen, ei toisin päin.</p><p>Lisäksi pääosan esittäjä eilisessä ohjelmassa kertoi, ettei <a href="https://youtu.be/MWXlsCb9P08?t=51m45s">kukaan asianajajakaan suostu tekemään enää yhteistyötä</a> pääosan esittäjän tai hänen viimeisimpien uskollistenkaan kanssa.</p><p>Siinäkin kohdassa katsojalla oli liimapurkki lentää näppäimistölle, tai siis vieläkin naurattaa. Oli sen verran hyvä roolisuoritus, ja naama peruslukemilla!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> MTV3 esitti viime vuosikymmennen alkupuolella televisiosta retrohuumorisarjaa nimeltä Me stallarit. Se sijoittui 1970-luvulle, Mahlapurojen taistolaishenkiseen perheeseen.

Nyt viimeisen parin vuoden aikana Youtubesta on ollut seurattavana vähän samantyyppinen komediasarja: teemana on 2010-luvun kansallismielisyys.

Tai oikeastaan pitäisi puhua monikossa: alun perin Suomi Maidan -nimellä kulkenut sarja on sittemmin pirstoutunut lukemattomiksi spin off -sarjoiksi.

Näissä kaikissa seurataan Suomi Maidan -sarjasta tutuiksi tulleiden henkilöhahmojen edesottamuksia huumorin keinoin heidän kansallismielisissä kuplissaan.

On Suomi Maidanin jääkäriveteraanien totuuskomissiota, niin ikään Panu Huuhtasta esittäneellä hahmolla on nykyään kansallismielisiä mielenosoituksia seuraava nimikko-ohjelmansa, Pertti "Gandalf" Nykänen on alkanut pyörittämään omaa kokkiohjelmaansa jne.

Suomi Maidanista kirjoitinkin jo yli vuosi sitten ylistävän kritiikin, vaikka kyseisen ohjelman teemana oli lähinnä pääosan esittäjän toimesta suomalaisten poliisien haukkuminen älykääpiöiksi ja saada kansallismieliset näyttämään naurettavilta (missä ohjelma todella onnistui).

Mutta sen jälkeen kun käsikirjoittajat päättivät lopettaa kesäkuussa Rautatientorin leirin dramaattisesti pääosan esittäjän kopitukseen poliisien toimesta (mikä oli toisinto edelliseltä helmikuulta), tuli sarjasta suorastaan tylsä.

Sarjan entiset fanit puhuivat halveksivasti bunkkeriskriimeistä.

Mitä nyt vuoden lopulla hilpeyttä toi pääosan esittäjän välirikko aikaisemmin niin ihailemansa MV-lehden päätoimittajaksi roolitetun "suvakoituneen" Ilja Janatskinin kanssa.

Tähän kaikkeen verrattuna viime viikonloppu ja eilinen olivat myönteisiä poikkeuksia tai siis antoivat uutta uskoa tämän päivän kansallismielisiä käsittelevälle komedialle.

Tosin keinot lipsuivat käsikirjoittajilla mustan huumorin puolelle:

Jo viime keskiviikkona jälleen tapahtunut pääosan esittäjän kopitus nosti katsojalukuja, mutta sen lisäksi eilen sunnuntaina pääosan esittäjä laitettiin haukkumaan kansallismieliset kollegansa mielenterveyspotilaiksi ja känniääliöiksi.

Tai tarkemmin hänelle oli käsikirjoitettu papatus, jossa hän sanoi, että mielenterveyspotilaat ja masentuneet, alkoholia tai huumeita käyttävät, eivät olet tervetulleita hänen järjestämiinsä mielenosoituksiin, koska tällaiset ihmiset ovat roskasakkia ja kansallismielisyyden syöpä.

Samassa monologissa pääosan esittäjä kertoo, ettei hän suostukaan maksamaan kenenkään sakkoja tai kuluja, vaikka niin antoi ymmärtää viime vuonna uskollisille sotureilleen Suomi Maidanilla, jos nämä joutuvat ongelmiin osoittaessaan mieltä "maahantunkeutujia" vastaan.

Tämä siitä huolimatta, että juuri sitä varten jotkut "hyödylliset idiootit" laitettiin sarjassa lahjoittamaan Suomi Maidanille tai siis pääosan esittäjän kassaan roponsa.

Päinvastoin, pääosan esittäjä kehotti nyt myös repimään sakkolaput, jotta oikeudenkäynneistä saataisiin vielä suuremmat kustannukset kansallismielisille.

Tosin käskirjoittajilla oli tapahtunut pieni kämmi: jo edellisenä päivänä eli lauantaina toiset kansallismieliset – siis ne, jotka olivat vielä viime keväänä pääosan esittäjän uskollisia alamaisia – eivät päästäneet häntä enää mielenosoitukseensa.

Kyseiset kohtaukset olivat siis ajallisesti väärin päin. Kansallismielisten haukkuminen mielenterveyspotilaiksi ja känniääliöiksi olisi pitänyt tietää porttikieltoa kansallismielisten mielenosoitukseen, ei toisin päin.

Lisäksi pääosan esittäjä eilisessä ohjelmassa kertoi, ettei kukaan asianajajakaan suostu tekemään enää yhteistyötä pääosan esittäjän tai hänen viimeisimpien uskollistenkaan kanssa.

Siinäkin kohdassa katsojalla oli liimapurkki lentää näppäimistölle, tai siis vieläkin naurattaa. Oli sen verran hyvä roolisuoritus, ja naama peruslukemilla!

]]>
10 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252589-mustaa-huumoria-onko-oikein-sanoa-kansallismielisia-kanniaalioiksi#comments Tue, 20 Mar 2018 09:27:31 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252589-mustaa-huumoria-onko-oikein-sanoa-kansallismielisia-kanniaalioiksi
Espanjassa elintasopakolaisten hyysääminen loppuu! http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252402-espanjassa-elintasopakolaisten-hyysaaminen-loppuu <p>TV:stä ja Juice Leskisen &amp; Grand Slamin kappaleesta <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VQfGh-Xcbx4">Action</a> (jonka muuten laulaa Appo Hurula) tuttu <a href="https://hymy.fi/uutiset/jorma-ruutuassa-pulkkinen-tiukkana-maahanmuuttoasioissa-elintasopakolaiset-pois/">Jorma Pulkkinen esitti jo vuonna 2011 toiveen Espanjasta, että elintasopakolaisten hyysääminen loppuisi</a>&nbsp;tai kuten hän itse asian ilmaisee Hymy-lehdessä:</p><p>&quot;Täällä paistaa, eikä ärsytä mikään. Mutta kotimaassa ärsyttää kyllä pakolaisten hyysääminen&quot;.</p><p>Nyt Pulkkisen toiveeseen on vihdoin tartuttu.</p><p>Keskiviikkona saimme lukea, että <a href="https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005603009.html">Suomi on lopettamassa Espanjassa asuvien elintasopakolaisten positiivisen syrjinnän</a>&nbsp;eli hyysäämisen ja myös heidän on alettava maksamaan samaa veroprosenttia tuloistaan suomalaisten työläisten heille kustantamista eläkkeistään kuin Suomessa asuvien isänmaallisten suomalaisten eläkeläisten.</p><p>Lisäksi nämä elintasopakolaiset ovat tähän asti saaneet Espanjassa ilmaiset terveydenhuoltopalvelut, päässet jonojen ohi vilauttamalla kela-gold-korttia.</p><p>Nyt tähänkin on tulossa loppu, sikäli kun espanjalaiset viranomaiset eivät suvakoidu.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> TV:stä ja Juice Leskisen & Grand Slamin kappaleesta Action (jonka muuten laulaa Appo Hurula) tuttu Jorma Pulkkinen esitti jo vuonna 2011 toiveen Espanjasta, että elintasopakolaisten hyysääminen loppuisi tai kuten hän itse asian ilmaisee Hymy-lehdessä:

"Täällä paistaa, eikä ärsytä mikään. Mutta kotimaassa ärsyttää kyllä pakolaisten hyysääminen".

Nyt Pulkkisen toiveeseen on vihdoin tartuttu.

Keskiviikkona saimme lukea, että Suomi on lopettamassa Espanjassa asuvien elintasopakolaisten positiivisen syrjinnän eli hyysäämisen ja myös heidän on alettava maksamaan samaa veroprosenttia tuloistaan suomalaisten työläisten heille kustantamista eläkkeistään kuin Suomessa asuvien isänmaallisten suomalaisten eläkeläisten.

Lisäksi nämä elintasopakolaiset ovat tähän asti saaneet Espanjassa ilmaiset terveydenhuoltopalvelut, päässet jonojen ohi vilauttamalla kela-gold-korttia.

Nyt tähänkin on tulossa loppu, sikäli kun espanjalaiset viranomaiset eivät suvakoidu.

]]>
9 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252402-espanjassa-elintasopakolaisten-hyysaaminen-loppuu#comments Fri, 16 Mar 2018 15:12:30 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252402-espanjassa-elintasopakolaisten-hyysaaminen-loppuu
Donald J. Trump toteuttamassa globalisaatiokriittisen liikkeen unelman http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252267-donald-j-trump-toteuttaa-globalisaatio-kriittisen-liikkeen-unelman <p>Kuka muistaa vielä vuosituhannen vaihteen niin sanottua globalisaatiokriittistä liikettä, joka jalostui seuraavalla vuosikymmenellä ympäri maailmaa pidetyiksi sosiaalifoorumeiksi ja tobinin veroa ajavaksi Attac-kansalaisjärjestöksi.</p> <p>Itse hurjassa nuoruudessani olin vuoden tai kaksi Suomen Attacin jäsenenä, samoihin aikoihin kun kohistiin Helsingin Sanomien pääkirjoitusta myöten siitä, kuinka ulkoministerinä toimiva Erkki Tuomioja voi olla moisen vapaakauppaa vastustavan järjestön puheenjohtaja.</p> <p>Niin ikään tuolloin tasavallan presidentti Tarja Halonen yritti ottaa esille sen, että globalisaatiolla ja vapaakauppalla on myös varjopuolensa.</p> <p>Myös häntä vastaan hyökättiin oikeiston taholta.</p> <p>Halosen lausuntojen jälkeen Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa alettiin rahoittamaan Sauli Niinistön vuoden 2006 presidentinvaalikampanjaa sekä Kehittyvien maakuntien Suomea, eli ostamaan maahan porvarihallitusta.</p> <p>Loppu onkin historiaa.</p> <p>Vuonna 2008 osallistuin Malmössä pidettyyn Euroopan sosiaalifoorumiin &ndash; ja samalla päätin, että seuraavalla kerralla en hippien kanssa lähden Ruotsin halki bussilla vaan matkustan lentäen.</p> <p>Tuolloin tuli käytyä myös legendaarisessa Rosengrårdin lähiössä (mikä näin meidän kesken sanottua, ei poikkea suomalaisista kerrostalolähiöistä, ehkä arkisin vähän rauhallisempi).</p> <p>Sittemmin on ollut hiljaisempaa.</p> <p>Mutta juuri kun globalisaatiokriittinen liike näytti kuolleelta, vapaan Yhdysvaltojen vapaa kansa äänesti presidentikseen Donald J. Trumpin, joka jo vaalikampanjassaan ilmoitti haluavansa rajoittaa vapaakauppaa ja asettaa tuontitulleja kuin vanhoina hyvinä aikoina.</p> <p>Suomalainen elinkeinoelämä ja poliittinen oikeisto viittasi kintaalla Trumpin lupauksille kertoen samalla jotain itsestään: he eivät uskoneet Turmpin pitävän vaalilupauksia.</p> <p>Nyt Trump on toteuttamassa sitä politiikkaa, mistä globalisaatiokriittinen liike unelmoi vuosituhannen vaihteessa. Oman maan työläiset laitetaan kapitalistien ja pääomapiirien edelle; demokratia voittaa ylikansalliset yritykset ja niiden etua ajavat epädemokraattiset organisaatiot.</p> <p>Trumpin ilmoitettua teräksen tuontitulleista, ei ainoastaan taloussodan uhka leiju ilmassa, vaan koko WTO natisee liitoksistaan, ja suomalainenkin porvari nukkuu jälleen huonosti.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kuka muistaa vielä vuosituhannen vaihteen niin sanottua globalisaatiokriittistä liikettä, joka jalostui seuraavalla vuosikymmenellä ympäri maailmaa pidetyiksi sosiaalifoorumeiksi ja tobinin veroa ajavaksi Attac-kansalaisjärjestöksi.

Itse hurjassa nuoruudessani olin vuoden tai kaksi Suomen Attacin jäsenenä, samoihin aikoihin kun kohistiin Helsingin Sanomien pääkirjoitusta myöten siitä, kuinka ulkoministerinä toimiva Erkki Tuomioja voi olla moisen vapaakauppaa vastustavan järjestön puheenjohtaja.

Niin ikään tuolloin tasavallan presidentti Tarja Halonen yritti ottaa esille sen, että globalisaatiolla ja vapaakauppalla on myös varjopuolensa.

Myös häntä vastaan hyökättiin oikeiston taholta.

Halosen lausuntojen jälkeen Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa alettiin rahoittamaan Sauli Niinistön vuoden 2006 presidentinvaalikampanjaa sekä Kehittyvien maakuntien Suomea, eli ostamaan maahan porvarihallitusta.

Loppu onkin historiaa.

Vuonna 2008 osallistuin Malmössä pidettyyn Euroopan sosiaalifoorumiin – ja samalla päätin, että seuraavalla kerralla en hippien kanssa lähden Ruotsin halki bussilla vaan matkustan lentäen.

Tuolloin tuli käytyä myös legendaarisessa Rosengrårdin lähiössä (mikä näin meidän kesken sanottua, ei poikkea suomalaisista kerrostalolähiöistä, ehkä arkisin vähän rauhallisempi).

Sittemmin on ollut hiljaisempaa.

Mutta juuri kun globalisaatiokriittinen liike näytti kuolleelta, vapaan Yhdysvaltojen vapaa kansa äänesti presidentikseen Donald J. Trumpin, joka jo vaalikampanjassaan ilmoitti haluavansa rajoittaa vapaakauppaa ja asettaa tuontitulleja kuin vanhoina hyvinä aikoina.

Suomalainen elinkeinoelämä ja poliittinen oikeisto viittasi kintaalla Trumpin lupauksille kertoen samalla jotain itsestään: he eivät uskoneet Turmpin pitävän vaalilupauksia.

Nyt Trump on toteuttamassa sitä politiikkaa, mistä globalisaatiokriittinen liike unelmoi vuosituhannen vaihteessa. Oman maan työläiset laitetaan kapitalistien ja pääomapiirien edelle; demokratia voittaa ylikansalliset yritykset ja niiden etua ajavat epädemokraattiset organisaatiot.

Trumpin ilmoitettua teräksen tuontitulleista, ei ainoastaan taloussodan uhka leiju ilmassa, vaan koko WTO natisee liitoksistaan, ja suomalainenkin porvari nukkuu jälleen huonosti.

]]>
1 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252267-donald-j-trump-toteuttaa-globalisaatio-kriittisen-liikkeen-unelman#comments Wed, 14 Mar 2018 12:12:09 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252267-donald-j-trump-toteuttaa-globalisaatio-kriittisen-liikkeen-unelman
Syntyvyys romahtanut perussuomalaisissa kunnissa http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251893-syntyvyys-romahtanut-perussuomalaisissa-kunnissa <p>Tilastokeskus julkaisi eilen ennakkotiedot viime vuoden väestönkehityksestä Suomessa.</p><p>Myös <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10102530">Yleisradio teki aiheesta jutun</a>, missä kauhisteltiin jälleen kerran sitä, kuinka syntyvyys on laskenut nälkävuosien tasolle.</p><p>Mutta sen lisäksi jutun lopussa oli taulukko Suomen kuntien väestönmuutoksesta, onko se seurausta maahanmuutosta vai syntyvyydestä. Kuolleisuutta ei erikseen mainittu.</p><p>Niin ikään vertailuluvut kunnan väkilukuun puuttuivat.</p><p>Nopeasti vilkaistuna äänestäjät ovat saaneet sitä mitä ovat tilanneet.</p><p>Suomalaiset karkaavat perussuomalaisten vahvoilta alueilta kuten Jari &rdquo;Pihvi&rdquo; Lindströmin edustamasta Kouvolasta tai Juho Eerolan kaunistamasta Kotkasta tai Porista, mistä Laura Huhtasaari on tunnetusti kotoisin.</p><p>Toki näiden isojen kaupunkien koon takia suhteellinen väestökato on vielä pientä.</p><p>Sen sijaan Teuvo Hakkaraisen tähdittämä Viitasaari painii aivan omassa luokassaan. Viime vuonna kyseinen kunta menetti yli 3% väestöstään.</p><p>Nuoria naisia ei jostain kumman syystä kiinnosta perustaa perhettä paikkakunnalla, jossa takaapäin <a href="https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005495110.html">käsiksi käyvällä</a> tai hiuksista vetävällä sahurilla on vankkumaton kannatus, vaan äänestävät jaloillaan.</p><p>Viitasaarta heikommin menee ainoastaan jossain Pertunmaalla, Posiolla tai Savukoskella.</p><p>Niin ikään vihreys näyttää kulkevan käsikädessä väestönkasvun ja elinvoimaisuuden kanssa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tilastokeskus julkaisi eilen ennakkotiedot viime vuoden väestönkehityksestä Suomessa.

Myös Yleisradio teki aiheesta jutun, missä kauhisteltiin jälleen kerran sitä, kuinka syntyvyys on laskenut nälkävuosien tasolle.

Mutta sen lisäksi jutun lopussa oli taulukko Suomen kuntien väestönmuutoksesta, onko se seurausta maahanmuutosta vai syntyvyydestä. Kuolleisuutta ei erikseen mainittu.

Niin ikään vertailuluvut kunnan väkilukuun puuttuivat.

Nopeasti vilkaistuna äänestäjät ovat saaneet sitä mitä ovat tilanneet.

Suomalaiset karkaavat perussuomalaisten vahvoilta alueilta kuten Jari ”Pihvi” Lindströmin edustamasta Kouvolasta tai Juho Eerolan kaunistamasta Kotkasta tai Porista, mistä Laura Huhtasaari on tunnetusti kotoisin.

Toki näiden isojen kaupunkien koon takia suhteellinen väestökato on vielä pientä.

Sen sijaan Teuvo Hakkaraisen tähdittämä Viitasaari painii aivan omassa luokassaan. Viime vuonna kyseinen kunta menetti yli 3% väestöstään.

Nuoria naisia ei jostain kumman syystä kiinnosta perustaa perhettä paikkakunnalla, jossa takaapäin käsiksi käyvällä tai hiuksista vetävällä sahurilla on vankkumaton kannatus, vaan äänestävät jaloillaan.

Viitasaarta heikommin menee ainoastaan jossain Pertunmaalla, Posiolla tai Savukoskella.

Niin ikään vihreys näyttää kulkevan käsikädessä väestönkasvun ja elinvoimaisuuden kanssa.

]]>
56 http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251893-syntyvyys-romahtanut-perussuomalaisissa-kunnissa#comments Wed, 07 Mar 2018 11:28:31 +0000 Jiri Nieminen http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251893-syntyvyys-romahtanut-perussuomalaisissa-kunnissa